POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Geo-System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kubickiego 9 lok. 5.
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: geo-system@geo-system.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
 5. Przetwarzanie danych

 6. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 8. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem - w tym:
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 11. Prawa użytkownika

 12. Użytkownik Serwisu ma prawo: